...

Svet moderného pestovania

Zásady ochrany osobných údajov

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba podnikateľovi: Matej Peko , so sídlom Cottbuská 30, Košice, IČO: 53259548, (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

meno a priezvisko
názov spoločnosti
adresa
e-mail
telefónne číslo
Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom poskytnutia služieb a vypracovania cenovej ponuky . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 1 rok.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti zobrazených na web stránke hydromania.sk

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby.
Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto požiadavky a otázky môžete zaslať na emailovú adresu: [email protected]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.